Social Media (Mạng xã hội):

Cách đơn giản nhất để đạt được một vài giới thiệu là chỉ cần nhấp vào nút dưới đây để gửi liên kết giới thiệu của bạn trên một mạng xã hội và nói với bạn bè của bạn về nó. Chia sẻ trên facebook! Chia sẻ trên Tumblr! Chia sẻ trên linkedin! Chia sẻ trên twitter...

Buy Referrals (Mua Giới thiệu tham gia):

Cách đơn giản nhất để có được giới thiệu chất lượng cao là từ cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo giới thiệu mua hoạt động, nếu giới thiệu bạn đã mua là không hoạt động trong 5 ngày chúng tôi tự động chuyển sang một người dùng hoạt động, do đó bạn có thể tiếp tục thu nhập! Không giống như các trang web khác của chúng tôi giới thiệu không hết hạn và là một đầu tư lớn.

Forums (Đăng tin diễn đàn): 

Tìm các diễn đàn lớn mà là đặc biệt về kiếm tiền trực tuyến. Một khi bạn đã tham gia một diễn đàn, ngay lập tức chỉnh sửa chữ ký của bạn và sao chép và dán BB code vào chữ ký của bạn. Tiếp theo tạo một chủ đề nói với người dùng về Libertagia.com - chắc chắn bao gồm liên kết giới thiệu của bạn. Đọc quy định của diễn đàn hoàn toàn và không gửi ở những nơi mà bạn không nghĩ đến.

Gửi Email Marketing: 

Gửi email cho bạn bè của bạn - Những người rất nhiều nhiều khả năng tham gia vào một chương trình nếu họ biết và tôn trọng người đó là giới thiệu nó. Email tất cả mọi người trong sổ địa chỉ của bạn nói với họ câu chuyện cá nhân của bạn bao gồm bao nhiêu tiền bạn đã thực hiện, làm thế nào nhanh chóng, bạn đã làm cho nó, và bao nhiêu niềm vui bạn đã có. Hãy chắc chắn bao gồm liên kết giới thiệu của bạn vào cuối của email.

Xây dựng một website: 

Có rất nhiều nỗ lực tham gia vào việc xây dựng một trang web, nhưng phương pháp này có thể thu hút hầu hết các giới thiệu của bất kỳ. Xây dựng một trang web giải thích Libertagia.com và làm thế nào nó hoạt động. Hãy xem Blogger và Tumblr để bắt đầu xây dựng một trang web miễn phí trong vài phút! Tiếp theo nói với bạn bè của bạn về trang web của bạn và xem giới thiệu cuộn nhập Quảng cáo trên các trang web PTC: Cách tốt nhất để đạt được giới thiệu là để quảng cáo liên kết giới thiệu của bạn trên các trang web PTC khác. Up dấu hiệu có thể cao như 30 giới thiệu cho mỗi 1.000 lượt xem liên kết! Các trang web tốt nhất để quảng cáo

Quảng cáo trên các trang web PTC:

Cách tốt nhất để đạt được giới thiệu là để quảng cáo liên kết giới thiệu của bạn trên các trang web PTC khác. Up dấu hiệu có thể cao như 30 giới thiệu cho mỗi 1.000 lượt xem liên kết!


Web Libertagia Việt Nam http://libertagia.com.vn
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này, chúc bạn 1 ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc